ҰЛДАН ЖӘНЕ ҚЫЗДАН ӨРБІГЕН ҰРПАҚ ҚАЛАЙ АТАЛАДЫ?

ҰЛДАН ЖӘНЕ ҚЫЗДАН ӨРБІГЕН ҰРПАҚ ҚАЛАЙ АТАЛАДЫ?
(Ең толық нұсқа)
Өзінен өрбіген шежіре жалғастыратын ұрпақты қазақ – «Ұл» деген.
Ұлдан туған бала — Немере.
Немеренің ұрқы — Шөбере (Немелтай).
Шөберенің ұрқы — Шөпшек.
Шөпшектің ұрқы — Немене.
Немененің ұрқы – Жүрежат (кейде некеге рұқсат берген)
Жүрежаттың ұрқы — Туажат(некеге рұқсат)
Туажаттың ұрқы — Жекжат.
Жекжаттың ұрқы – Жамағайын (ұрқыға айналады).
Жамағайынның ұрқы – Жұрағат (руға айналады).
Қазақтарда өзара құдандаласу – туажаттан басталады.
Шежірелерімізді біле жүрейік!

Қыздан туған баланы қазақ – «Жиен» деген.
Жиеннің баласы — Жиеншар.
Жиеншардың баласы – Дегеншар.
Дегеншардың баласы – Көгеншар.
Көгеншардың баласы — Көбеңшар.
Көбеңшардың баласы — Тебеншар.
Тебеншардың баласы — Өлеңшар.
Халқымыз жиенді осылайша жеті атаға дейін таратқан.
Ал, сегізінші ұрпағын – «Қаймана» деген.

Жеті ата танымы
Бірінші атаңыз — Әкеңіз.
Екінші ата — Ата.
Үшінші ата — Арғы ата.
Төртінші ата — Ұлы ата.
Бесінші ата — Тек ата.
Алтыншы ата — Түп ата.
Жетінші ата — Баба.
Сегізінші ата — Ұрқы.
Тоғызыншы ата — Ру (тоғыз байдалы ту көтеріп ру болған).

Сізге де ұнауы мүмкін

Бүгінгі күннің 7 ақиқаты
ЖАҚСЫ ӘЙЕЛ – ОТБАСЫНЫҢ ҰЙЫТҚЫСЫ

Автор

Меню